Köpvillkor Företag

Allmänt

Nedan redogörs vad som gäller för beställningar som företag. Vid beställning som privatperson gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen, för mer info, se Köpvillkor Privatperson.

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Övergiven kundvagn

Om ni har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar vi en kom-ihåg-lista till er över de produkter som ni lagt i kundvagnen, förutsatt att ni:

  • prenumererar på vårt nyhetsbrev,
  • eller är registrerad kund hos oss,
  • eller har angett er e-postadress hos oss på annat vis.

Detta är en extra kundservice för att göra ert köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Ni kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Ni behöver således inte agera om ni ej önskar fullfölja köpet.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då ni la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

Beställning och priser

För att kunna lägga en beställning måste ni skapa ett konto och godkännas av oss. Normalt godkänner vi nya kunder inom tre arbetsdagar.

Samtliga priser är exklusive moms och i svenska kronor. 

Valutatillägg om maximalt +5% kan tillkomma vid kraftigt stigande europriser, dessa syns dock först i orderbekräftelsen.

Betalning och Leverans

När ni lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilka priser som gäller samt momssats på dessa. 

 Vid ordervärde under 4000 kr ex moms tillkommer fraktavgift på 150 kr. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.

Leverans av lagervaror sker normalt inom 1-3 arbetsdagar. Leverans av restade varor skickas med nästkommande beställning eller så fort dessa inkommit i lager. Leverans av beställningsvaror kan ta upp till 2-3 veckor beroende på leverantör och produkt.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från er order med prisavdrag för densamma. Önskar ni beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Delleveranser sker endast på begäran och medför ytterligare fraktkostnad.

Leveranser utanför Lund och Malmö sker med DHL Paket. Det är ert ansvar att se till att adressen, som angetts vid beställningstillfället, är korrekt.

Betalning av faktura ska ske inom 15 dagar netto från fakturadatum, såvida inget annat överenskommits innan leverans.  För betalningspåminnelse utgår lagstadgad påminnelseavgift med 60 kr. Efter påminnelse lämnas fakturan vidare till Profina AB, som ansvarar för vidare inkasso. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.

Oavhämtad försändelse

Om ni bett om leverans till en DHL Service Point är det ert ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om ni inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut paketet på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera er en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Det är möjligt att göra ändringar i er beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Var vänlig kontakta oss per mail eller telefon om ni önskar göra ändringar.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän ni mottagit bekräftelse från oss. Ni kan avbeställa er order utan kostnad för er fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är ni skyldiga att ta emot leveransen.

Reklamationer och återköp i vissa fall.

Om ni mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska ni reklamera snarast, senast en vecka efter fakturadatum.

Skadade respektive felaktigt skickade varor ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Reklamation sker via vår hemsida genom att följa instruktionerna under fliken ”Kundtjänst”.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad ni betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan ni gör er beställning för att undvika onödiga kostnader.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.